Upphandling avgjord!

Ett nytt viktigt ansvar för den aktör som ska driva verksamheten handlar om att fördjupa samverkan med brukarna, särskilt inom området information och kommunikation.

Sedan 2003 har Mo Gård erhållit statsbidrag för att driva Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. I augusti beslutade regeringen att uppdra åt Socialstyrelsen att utveckla och upphandla en nationell funktion om dövblindhet. En aktör med uppgiften att ha nationellt ansvar för expertstöd, information med mera inom området dövblindhet skulle utses. Ett nytt viktigt ansvar för den aktör som ska driva verksamheten handlar om att fördjupa samverkan med brukarna, särskilt inom området information och kommunikation.

Den 3 december 2012 meddelade Socialstyrelsen att Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor får fortsatt förtroende.

Dövblindhet är både ovanligt och komplext. För att barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet ska kunna leva ett aktivt liv i delaktighet, krävs det nästan alltid specifika kompensatoriska anpassningar och personligt stöd av olika slag och för att kunna utforma och erbjuda adekvat stöd med en helhetssyn och i ett livsperspektiv, krävs det specifik professionell kompetens. Det nya utökade uppdraget innebär en tydlig förstärkning av det nationella stödet till landsting, men även till andra aktörer som har behov av kunskaper och information om dövblindhet.

– Jag är mycket glad och hedrad att vi har fått fortsatt förtroende att leda och utveckla arbetet kring dövblindfrågor i Sverige. Vi har en spännande utmaning framför oss med att öka samverkan och kunskaper kring dövblindfrågor i hela landet. Vi ser också fram emot möjligheten att fördjupa våra kontakter och samarbeten med brukar- och intresseorganisationerna i landet, säger Lena Göransson, Verksamhetschef för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

För mer information kontakta:

Lena Göransson, Verksamhetschef, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Telefon: 0761-36 76 00

lena.goransson@nkcdb.se