Uttalande från FSDBs kongress: Delaktighet–även för oss?

Blunda och håll för öronen några minuter. Tänk på vad du inte kan se och höra nu som du är van att kunna se och höra. Tänk också på vad du vill ha för att ändå kunna vara delaktig.

Du har nu under några minuter fått uppleva hur livet skulle kunna vara om du hade dövblindhet. Så är livet för oss – hela tiden – varje minut.

Läs uttalandet från FSDB i sin helhet i word-format >>