Dövblindhet

Under rubriken DÖVBLINDHET har vi sammanställt olika typer av fakta som definition, orsaker, konsekvenser och annat som är viktigt att känna till när man möter en person med en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Detta är samma information som nås från vår hemsida: NKCDB