Energiförlust

Att leva med dövblindhet är mycket energikrävande. På senare år har personer som själva har funktionsnedsättningen uppmärksammat omvärlden på hur mycket kraft och energi som krävs för ett bra liv.

Att kompensera för syn- och hörselförlusten tar energi varje dag. Dessutom krävs ett ständigt strategiskt arbete för att hålla stress och oro på avstånd. Även det tar kraft, både fysiskt och psykiskt. För att klara vardagen krävs stora insatser av den enskilde, insatser som ofta är osynliga för omgivningen. Det är ett omfattande arbete som sker i det dolda, vilket innebär att det kan vara svårt för omgivningen att förstå varför energin tar slut.

Hela den känslomässiga bearbetningen kostar energi och man behöver pauser för att orka. Personer med dövblindhet poängterar ofta behovet av att själv styra takten. Att utforska verkligheten man lever i, utveckla och prova nya strategier, knyta nya kontakter, lära sig att använda hjälpmedel och tolk – allt kostar energi.

Bristen på energi kan leda till att man helt enkelt inte orkar med aktiviteter och social samvaro, utan börjar dra sig tillbaka. Problematiken kan ibland likna den vid nedstämdhet eller i allvarligare fall depression. De strategier som behövs för att klara vardagen handlar till stor del om att använda sina energiresurser rätt genom att prioritera, planera och att se till att ha en ”plan B” om det inte går som man har tänkt sig. Personer med dövblindhet beskriver ibland att de måste välja bort aktiviteter och relationer för att orka med.

Det tar tid att bli bra på att prioritera sina aktiviteter. För att orka med behöver man ofta personligt stöd och individuellt anpassade hjälpmedel. Prioritering av hur man ska disponera sina krafter innebär också att uppskatta hur mycket kraft som krävs, vilken energikostnad det blir och att planera in tid för återhämtning.

Det blir extra viktigt att vara observant på energiförlusten hos personer med dövblindhet som inte själva kan sätta ord på eller kommunicera kring detta. Då krävs det stor lyhördhet från omgivningens sida och kompetens att kunna läsa av om orken tar slut i en situation.