Förbundet Sveriges Dövblinda

De idéburna organisationerna är viktiga för vår välfärd. Deras uppgift är ofta att möta människors sociala behov, de bidrar till mångfald och engagemang i samhället och de berikar välfärden.

En sådan organisation är Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, med sina tre sektioner och tolv regionala föreningar.

Dövblind Ungdom, DBU

Föräldrarådet

Familjesektionen

De täcker upp med stöd och aktiviteter där välfärden har sina hål eller där behoven faller mellan olika myndigheters stolar. Då finns FSDB där och fångar upp, och det har de gjort under många decennier. Behovet att dela erfarenheter av att leva med dövblindhet, stötta varandra men också att få fylla på med nya kunskaper är mycket stort hos såväl personer med dövblindhet som hos deras anhöriga. Det är oerhört viktigt för den egna utvecklingen att få möjligheter att känna sig lik andra och kunna identifiera sig med dem. För barn, ungdomar och vuxna med dövblindhet blir detta särskilt viktigt eftersom det sällan finns några andra där man bor som är i samma situation.

Brukarsamverkan i konkreta frågor och brukarinflytande generellt i verksamheten är en viktig förutsättning för att nå goda resultat och utveckla dövblindfrågorna i en riktning som motsvarar brukarnas behov. Det är därför självklart för Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor att ha ett nära samarbete med FSDB och dess sektioner. Från och med verksamhetsåret 2011-2012 har FSDB en ordinarie plats i NKCDBs styrelse och samverkan sker regelbundet i olika frågor.