Lär mer om dövblindhet

På Nkcdb:s hemsida kan du lära mer om dövblindhet. Det kan du göra genom att läsa bloggar, prenumerera på våra artiklar, följa nyhetsflödet och mycket annat. Du kan också delta i våra grundkurser och konferenser, temadagar och seminarier. På vägledningen för dövblindspecifikt stöd finns fördjupad kunskap kring habilitering och rehabilitering.

Det finns även andra  som har utbildningar kring dövblindhet, bland andra Nordens Välfärdscenter, Specialpedagogiska skolmyndigheten, universitet och högskolor.

Har du kännedom om en utbildning eller konferens som borde finnas med i vår kalender, så ta kontakt med Lena Göransson: lena.goransson@nkcdb.se eller på telefon: 0761 – 36 76 00