Att tänka på i mötet

På den här sidan finner du några generella råd som kan vara bra att tänka på i mötet med en person med en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Det är lätt att olika professionella lägger allt fokus på sitt specifika område. Syncentralen ser bara synnedsättningen och hörselvården enbart hörselnedsättningen. Det innebär dels en risk för att personen, människan, försvinner ur sammanhanget och att konsekvenserna av den kombinerade funktionsnedsättningen inte tas på tillräckligt stort allvar. 

I den nordiska definitionen står det att dövblindhet medför varierande behov av att anpassa aktiviteterna så att man kan delta på jämlika villkor. Ansvaret för anpassningen ligger på omgivningen och på dig som professionell, inte på personen med dövblindhet. Nedan följer några grundläggande råd kring att anpassa mötet:

 • När du ska boka ett möte, tänk på att avsätta längre tid.
 • Undanröj onödiga ljudkällor: En radio i bakgrunden, flera som pratar i rummet, ett öppet fönster mot gatan… Dämpa eller ta bort störande ljud genom att stänga av och stänga igen.
 • Tänk på var personen hör bäst när ni ska träffas. Hitta samtalsvänliga platser.
 • I mötet – ge dig till känna, helst med fysisk kontakt – annars kanske personen med dövblindhet inte är medveten om att du kommit in i rummet.
 • Om någon anhörig, assistent eller ledsagare följer med till mötet, låt personen med dövblindhet själv avgöra om den eller de ska vara med i mötet eller vänta utanför.
 • Fråga var du ska placera dig i rummet med tanke på personens syn och hörsel.
 • Låt personen med dövblindhet sitta med ryggen mot fönstret och se till att ditt ansikte är bra belyst.
 • Börja gärna mötet med att beskriva hur det ser ut runtomkring.
 • Tänk på att det är viktigt med bra allmänbelysning i rummet.
 • Om dövblindtolk används – vänd dig alltid mot och tala direkt till personen, inte till tolken.
 • Låt personen med dövblindhet och tolken placera sig först så att det fungerar för dem och placera dig själv sedan bredvid tolken om det är möjligt.
 • Försök att få samma tolk vid samma typ av möten, vid utprovning av datorhjälpmedel, psykologkontakt och så vidare.
 • Tala tydligt och inte för fort.
 • Var noga med att bekräfta i samtalet och sätt ord på det som syns. T ex ”Nu reser sig din ledsagare och går ut”.
 • Ta paus vid längre möten. Tänk på att det är energikrävande att ha en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.
 • Sammanfatta mötet och framför allt vilka beslut som fattats. Var tydlig!
 • Skicka ut skriftlig information i individuellt anpassad form, före och efter möten, så att personen kan kolla av att inget viktigt missats.