AB Stockholms läns landsting

Tel: 08-123 351 90
Mobil: 076-126 75 84
anita.dath@sll.se
DB-teamet Stockholm
Sabbatsbergs sjukhus
Dalagatan 9, plan 2
(Syncentralens gamla lokaler)
113 61 Stockholm

AC Västerbottens läns landsting

Tel: 090-785 71 41
Mobil: 070-315 71 41
annakarin.ohman@vll.se
Habiliteringscentrum
Västra Norrlandsgatan 18 B, 3 trp
903 27 Umeå

BD Norrbottens läns landsting

Tel: 0920-28 40 72
Mobil: 070-347 81 02
bertil.mannesson@nll.se
Pedagogiska hörselvården
Stadsviken plan 3
971 89 Luleå

C Landstinget i Uppsala län

Tel: 018-611 67 62
per-anders.leek@lul.se
Syncentralen Uppsala
Box 26074
750 26 Uppsala

D Landstinget Sörmland

Tel: 016-10 30 85
Mobil: 070-331 51 19
ola.eriksson@dll.se
Hörsel- och dövmottagningen och Synmottagningen
Fraktgatan 5
633 46 Eskilstuna

E Region Östergötland

Tel: 010-104 42 39
jenny-ann.karlsson@regionostergotland.se
Vrinnevisjukhuset i Norrköping
601 82 Norrköping

F Region Jönköpings län

Tel: 036-32 52 65, 036-32 52 56
birgitta.eriksson@rjl.se
Hörselhabiliteringen
Hus M4, Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

G Region Kronoberg

Tel: 0470-587 832, 0470-588 730
anette.salven@kronoberg.se
Syncentralen
Habiliteringen Solvändan
Åbovägen 14
351 88 Växjö

H Landstinget i Kalmar län

Tel. 0480-843 91
camilla.hollsten@ltkalmar.se
Syncentralen Länssjukhuset
391 85 Kalmar

I Region Gotland

Tel: 0498-26 83 17
gunnel.westergren@gotland.se
Hörselvården/Syncentralen
Korpen Brömseboväg 8
621 84 Gotland

K Landstinget Blekinge

Tel: 0455-73 51 71
peter.henriksson@ltblekinge.se
Blekingesjukhuset
Syncentralen
371 85 Karlskrona

M Region Skåne

Tel: 046-17 77 30
pirjo.kaikkonen@skane.se
Dövblindheten
Klinikgatan 18
221 85 Lund

N Region Halland

Tel: 0340-481 808
Mobil: 070-67 81 808
eva.kalen@regionhalland.se
Hälsa och Funktionsstöd
Resurscentrum för kommunikation Dako
Hallands Sjukhus,
Varberg Entré Söder
432 81 Varberg

O Västra Götalandsregionen

Tel: 033-616 23 80
Mobil: 0705-16 23 80
tove.wrange@vgregion.se
Hörsel-Syn-Tolkverksamheten
Habilitering o Hälsa
Ekelundsgatan 8
411 18 Göteborg

S Landstinget i Värmland

Tel: 054-61 73 00
ingrid.jernberg@liv.se
Syn-Hörselteamet för vuxna
i Värmland
Syncentralen Hagahuset
Trekantsgatan 3
652 20 Karlstad

T Region Örebro län

Tel: 019-602 96 16
Mobil: 073-342 96 16
Texttel: 019-670 25 03
Bildtel: kurator.dovblindteamet@sip.nu
Reception: 019-602 96 00
annelie.liss@regionorebrolan.se
Dövblindteamet, Syncentralen
Karlahuset
701 85 Örebro

U Landstinget Västmanland

Tel: 021-17 68 27
annette.roos@ltv.se
Hörselenheten
Västmanlands sjukhus, Västerås
721 89 Västerås

W Landstinget Dalarna

Tel direkt: 023-49 03 59
Mobil: 070-203 87 12
Reception: 023-49 03 50
Sms reception: 073-123 01 20 20
susanne.sillanpaa@ltdalarna.se
Pedagogiska hörselvården
Vasagatan 8
791 82 Falun

X Region Gävleborg

Tel: 026-63 70 88
birgitta.martensson@regiongavleborg.se
Hörselhabiliteringen
Gävle sjukhus
801 87 Gävle

Y Landstinget Västernorrland

Tel: 060-18 14 44
Mobil: 070-39 46 055
martha.bitutu.nilsson@lvn.se
Synrehabiliteringen
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
851 86 Härnösand

Z Region Jämtland Härjedalen

Tel: 063-15 38 12
elizabeth.mikaelsson@regionjh.se
Pedagogiska hörselvården
Östersunds Sjukhus
831 83 Östersund