Skolbarn

Med skolbarn menar vi barn i grundskoleåldern, dvs 6 – 16 år.

Det är en period där barnet alltmer ska erövra färdigheteter att klara sig på egen hand men där fortfarande föräldrarna oftast är mycket närvarande och har ett stort ansvar för sitt barn.

Det här avsnittet är under uppbyggnad.