Identifierings-/screening-material

I dag vet ingen hur många barn i landet som har dövblindhet. Därför driver Nkcdb i samarbete med Kalmar läns landsting ett identifieringsprojekt.  Målet är att hitta alla barn för att se till att de får rätt stöd.

När projektet är klart kommer materialet som ligger till grund för arbetet att läggas ut här så att andra kan använda det.