Livsomställningsteorin  har visat sig mycket framgångsrik i arbetet med  rehabilitering av personer med dövblindhet samt med deras anhöriga. Den ger dig som professionell vägledning i när du ska erbjuda vad.

I fas 1 handlar det om att erbjuda information och fakta samt personligt stöd, i fas 2 och 3 handlar det mer om handfast insatser.  Det kan vara att introducera hjälpmedel, arbeta med nätverket (både det professionella och det privata), erbjuda möten med andra i samma situation samt fortsatt personligt stöd – här kan det med fördel ges i form av gruppinsatser och med utgångspunkt från de 10 teman som finns beskrivna som viktiga i livsomställningen för personer med dövblindhet.

Teorin finns kort beskriven här samt i boken Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning. (Gullacksen, Göransson mfl 2011). En vägledning till att använda livsomställningen i arbetet med personer med dövblindhet har tagits fram; Att arbeta med livsomställningsprocessen – en vägledning ( Engh, Göransson mfl 2016). Den innehåller bland annat frågor att diskutera både med personen som har dövblindhet och med anhöriga.