Vi hälsar nya medarbetare välkomna!

Under året kommer stort fokus att ligga på uppdraget kring IT-baserad informationoch kommunikation som jag skrev om i förra blogginlägget. Den 1 mars började Klas Nelfelt att arbeta hos oss på heltid med detta uppdrag. Linda Eriksson kommer att arbeta deltid, framför allt med att undersöka vilka alternativ det finns för personer med dövblindhet att få tillgång till nyheter och samhällsinformation och hur dessa områden ska kunna göras mer tillgängliga.

Vårt andra stora utvecklingsområde handlar om att arbeta fram riktlinjerför habilitering och rehabilitering för personer med dövblindhet. De riktlinjer som ska tas fram är tänkta att bli vägledande för landstingens olika professioner, men även för andra aktörer som arbetar med personer med dövblindhet. För detta arbete har Helene Engh anställts på deltid hos oss. Hon ska stärka upp verksamheten kring förvärvad dövblindhet och hon är även en del av expertteamet, men framför allt kommer hennes arbete att fokuseras på att, tillsammans med Per Nyling, arbeta med riktlinjer.

I det arbetet behöver också en kunskapsöversikt tas fram. Det kommer att ske i samarbete med Claes Möller och Berth Danemark vid Örebro universitet. Kerstin Möller är anställd på deltid under 2012 för att arbeta med kunskapsöversikten.

Förutom forskningsfältet kommer arbetet med riktlinjer att involvera många personer, såväl brukare och anhöriga som professionella. Detta är ett långsiktigt metodutvecklingsarbete som kommer att sträcka sig över flera år.

År 2012 har rivstartat med två nya övergripande utvecklingsområden och vi gläds åt våra nya medarbetare och hälsar dem varmt välkomna!!!