Vilka möjligheter finns för porttelefoni för dövblinda?

Här finns en produkt som fungerar. Företaget Polar Print har ett system som bygger på en speciell porttelefon kopplad till dörrklockan. När personen utanför dörren ringt på dörrklockan går det befintliga varseblivningssystemet igång i hemmet och brukaren går till sin dator.
Väl där har programmet Porttelwin med en sorts chattfunktion gått igång och brukaren kan fråga vem som är vid dörren. Motparten har i sin tur en liten knappsats och en display där den kan se det som skrivs och i sin tur svara.

Detta är en produkt som hängt med länge. Fungerande tester är dock gjorda i Windows 7. Lösningen fungerar bra med skärmläsare och punkt.

Mer om detta finns att hitta på Polar Prints hemsida (www.kortlink.dk/hhr7).

Sms ett alternativ

Alternativet för dem som inte tycker om den lösningen är att till exempel hantera det med sms.

En sådan lösning skulle till exempel kunna bygga på att ha en automatisk (eller manuell) svarare kopplad till dörrklockan som meddelar att man ska skicka ett sms till ett visst nummer om vem man är och att man vill komma in. Det förutsätter naturligtvis att det finns varseblivning kopplat till porttelefonen och kanske också den mottagande telefonen.

En produkt att basera en sådan lösning på skulle kunna vara porttelefonen Duocom från Abilia som bland annat har möjligheten att spela upp färdiga meddelanden och som dessutom kan styras med IR.

Mer om Duocom kan man hitta på Abilias hemsida (www.kortlink.dk/hhr8).